• ۴۶
هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، ساخت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، هیتر برقی مرغداری ، هیتر مرغداری دست دوم ، قیمت جت هیتر ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری

راهنمای انتخاب بهترین هیتر مناسب برای مرغداری ، بهترین هیتر برای مرغداری ، راهنمای انتخاب هیتر مرغداری ، راهنمای انتخاب و خرید جت هیتر مناسب برای مرغداری هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، ساخت هیتر مرغداری ، هیتر برقی مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، هیتر مرغداری دست دوم ، هیتر برقی اسکندری


هیتر برقی مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، هیتر برقی اسکندری ، قیمت هیتر مرغداری ، جت هیتر برقی خانگی ، قیمت جت هیتر برقی سه فاز ، جت هیتر برقی کوچک ، هیتر برقی صنعتی ، هیتر برقی 200 واتمرغداری ، مرغداری گوشتی ، مرغداری چیست ، مرغداری صنعتی ، مرغداری سنتی ، مرغداری خانگی ، سود مرغداری،  آموزش مرغداری ، وام مرغداری      برای اطلاعات بیشتر به عکس زیر کلیک کنید.


راهنمای انتخاب بهترین هیتر مناسب برای مرغداری ، هیتر مرغداری ، بخاری مرغداریگرمایش مرغداری های گوشتی اعم از مرغداری های سنتی و مرغداری های صنعتی، یکی از چالش های محیط مرغداری می باشد. ایجاد گرمایشی که در سرتاسر محیط مرغداری و پرورش جوجه یک نواخت باشد کاری است که از سیستم گرمایش مرغداری انتظار میرود. لذا لزوم وجود هیتر فن دار بسیار واجب بوده که در محیط پرورش جوجه بتواند هم گرمایش را ایجاد کند هم سیرکوله هوا را انجام داده تا در سراسر محیط پرندگان دمای یکنواختی را احساس کنند.انواع هیتر مرغداری :

انواع هیتر های فن دار که برای گرمایش محیط پرورش جوجه تولید می شوند : جت هیتر ( گازی - گازوئیلی - دو گانه سوز - برقی ) هیتر کابینتی ( گازی - گازوئیلی - دو گانه سوز ) راهنمای خرید هیتر برای مرغداری :


نکته اولی که باید در خرید هیتر برای مرغداری مد نظر داشت تعداد فن و ابعاد فن خروجی موجود در محیط مرغداری می باشد. 

نکته دومی که باید مد نظر داشت حجم مرغداری در وابع متر مکعب فضای مرغداری می باشد 

نکته سومی که باید نظر داشت سوخت موجود برای راه اندازی هیتر می باشد(گاز - گازوئیل - برق)

بسته به معیارهای ذکر شده هیتری که انتخاب می شود.


برای فضای 100 الی 500 متر مکعب هیتر های مناسب : جت هیتر برقی سه فاز - هیتر 50 هزار(گازی - گازوئیلی ) - هیتر کابنتی 220 هزار ( گازی - گازوئیلی)


برای فضای 500 الی 2000 متر مکعب هیتر های مناسب : جت هیتر 50 هزار(گازی - گازوئیلی ) - هیتر کابینتی 250 هزار ( گازی - گازوئیلی )


برای فضای 2000 الی 4000 متر مکعبی هیتر های مناسب : جت هیتر 100 هزار (گازی - گازوئیلی - دوگانه سوز ) - جت هیتر 125 هزار - هیتر کابنتی 250 هزار 


برای فضای های بزرگتر از 4000 متر مکعب : هیتر کابینتی 320 هزار (گازی - گازوئیلی )


قابل ذکر است که در صورت وجود جوجه های یک روزه در سالن مرغداری ، حتما باید سیستم های دودکش دار موارد مناسب گازی و گازوئیلی مورد استفاده قرار گیرد.


مهندس حسن پور 

09120578916

09197443453

09197443423
جت هیتر برقی سه فاز


جت هیتر برقی سه فاز 15 کیلو وات


جت هیتر گلخانه
جت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر مرغداری ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، جت هیتر آلفا ، جت هیتر اسکندری ، جت هیتر دوگانه سوز ، جت هیتر برقی ، جت هیتر برقی خانگی ، قیمت جت هیتر گازی مرغداری


هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، ساخت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، هیتر برقی مرغداری ، هیتر مرغداری دست دوم ، قیمت جت هیتر ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری


هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، جت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، هیتر مرغداری دست دوم ، هیتر کابینتی مرغداری ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، قیمت جت هیتر مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، راهنمای انتخاب بهترین هیتر مناسب برای مرغداری ، بهترین هیتر برای مرغداری ، راهنمای انتخاب هیتر مرغداری ، راهنمای انتخاب و خرید جت هیتر مناسب برای مرغداری ، هیتر کابینتی مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، قیمت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، قیمت هیتر برقی مرغداری ، هیتر گازوئیلی مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، قیمت سیستم گرمایشی مرغداری ، قیمت بخاری مرغداری ، جت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر مرغداری ، جت هیتر دوگانه سوز ، قیمت جت هیتر گازی مرغداری ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، جت هیتر تی تاک ، جت هیتر گازوئیلی کوچک

  • ۵۰
هیتر مرغداری ، جت هیتر مرغداری ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، ساخت هیتر مرغداری ، هیتر برقی مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری

راهنمای انتخاب بهترین هیتر مناسب برای مرغداری ، بهترین هیتر برای مرغداری ، راهنمای انتخاب هیتر مرغداری ، راهنمای انتخاب و خرید جت هیتر مناسب برای مرغداری هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، ساخت هیتر مرغداری ، هیتر برقی مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، قیمت هیتر کوچک مرغداری  ، هیتر برقی اسکندری


هیتر برقی مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، هیتر برقی اسکندری ، قیمت هیتر مرغداری ، جت هیتر برقی خانگی ، قیمت جت هیتر برقی سه فاز ، جت هیتر برقی کوچک ، هیتر برقی صنعتی ، هیتر برقی 200 واتمرغداری ، مرغداری گوشتی ، مرغداری چیست ، مرغداری صنعتی ، مرغداری سنتی ، مرغداری خانگی ، سود مرغداری،  آموزش مرغداری ، وام مرغداری                                                                                     
      برای اطلاعات بیشتر به عکس زیر کلیک کنید.


راهنمای انتخاب بهترین هیتر مناسب برای مرغداری ، هیتر مرغداری ، بخاری مرغداریگرمایش مرغداری های گوشتی اعم از مرغداری های سنتی و مرغداری های صنعتی، یکی از چالش های محیط مرغداری می باشد. ایجاد گرمایشی که در سرتاسر محیط مرغداری و پرورش جوجه یک نواخت باشد کاری است که از سیستم گرمایش مرغداری انتظار میرود. لذا لزوم وجود هیتر فن دار بسیار واجب بوده که در محیط پرورش جوجه بتواند هم گرمایش را ایجاد کند هم سیرکوله هوا را انجام داده تا در سراسر محیط پرندگان دمای یکنواختی را احساس کنند.انواع هیتر مرغداری :

انواع هیتر های فن دار که برای گرمایش محیط پرورش جوجه تولید می شوند : جت هیتر ( گازی - گازوئیلی - دو گانه سوز - برقی ) هیتر کابینتی ( گازی - گازوئیلی - دو گانه سوز ) راهنمای خرید هیتر برای مرغداری :


نکته اولی که باید در خرید هیتر برای مرغداری مد نظر داشت تعداد فن و ابعاد فن خروجی موجود در محیط مرغداری می باشد. 

نکته دومی که باید مد نظر داشت حجم مرغداری در وابع متر مکعب فضای مرغداری می باشد 

نکته سومی که باید نظر داشت سوخت موجود برای راه اندازی هیتر می باشد(گاز - گازوئیل - برق)

بسته به معیارهای ذکر شده هیتری که انتخاب می شود.


برای فضای 100 الی 500 متر مکعب هیتر های مناسب : جت هیتر برقی سه فاز - هیتر 50 هزار(گازی - گازوئیلی ) - هیتر کابنتی 220 هزار ( گازی - گازوئیلی)


برای فضای 500 الی 2000 متر مکعب هیتر های مناسب : جت هیتر 50 هزار(گازی - گازوئیلی ) - هیتر کابینتی 250 هزار ( گازی - گازوئیلی )


برای فضای 2000 الی 4000 متر مکعبی هیتر های مناسب : جت هیتر 100 هزار (گازی - گازوئیلی - دوگانه سوز ) - جت هیتر 125 هزار - هیتر کابنتی 250 هزار 


برای فضای های بزرگتر از 4000 متر مکعب : هیتر کابینتی 320 هزار (گازی - گازوئیلی )


قابل ذکر است که در صورت وجود جوجه های یک روزه در سالن مرغداری ، حتما باید سیستم های دودکش دار موارد مناسب گازی و گازوئیلی مورد استفاده قرار گیرد.


مهندس حسن پور 
09120578916
09197443453
09197443423جت هیتر برقی سه فاز


جت هیتر برقی سه فاز 15 کیلو وات


جت هیتر گلخانه
جت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر مرغداری ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، جت هیتر آلفا ، جت هیتر اسکندری ، جت هیتر دوگانه سوز ، جت هیتر برقی ، جت هیتر برقی خانگی ، قیمت جت هیتر گازی مرغداری


هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، ساخت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، هیتر برقی مرغداری ، هیتر مرغداری دست دوم ، قیمت جت هیتر ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری


هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، جت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، هیتر مرغداری دست دوم ، هیتر کابینتی مرغداری ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، قیمت جت هیتر مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، راهنمای انتخاب بهترین هیتر مناسب برای مرغداری ، بهترین هیتر برای مرغداری ، راهنمای انتخاب هیتر مرغداری ، راهنمای انتخاب و خرید جت هیتر مناسب برای مرغداری ، هیتر کابینتی مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، قیمت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، قیمت هیتر برقی مرغداری ، هیتر گازوئیلی مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، قیمت سیستم گرمایشی مرغداری ، قیمت بخاری مرغداری ، جت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر مرغداری ، جت هیتر دوگانه سوز ، قیمت جت هیتر گازی مرغداری ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، جت هیتر تی تاک ، جت هیتر گازوئیلی کوچک

  • ۲۶۵
هیتر کابینتی ، هیتر گلخانه ، قیمت سیستم گرمایشی گلخانه ، هیتر کابینتی مرغداری ، کوره هوای گرم ، بخاری گلخانه ، هیتر مشعلی ، هیتر قالیشویی ، بخاری قالیشویی

 هیتر کابینتی ، هیتر گلخانه ، هیتر مرغداری، کوره هوای گرم گلخانه ای،کوره هوای گرم چیست،هیتر مرغداری ، هیتر قالیشویی ، بخاری مرغداری ، بخاری گلخانه ، بخاری قالیشویی

 

هیتر کابینتی ( کوره هوای گرم ) دستگاه هیتر کارگاهی مناسب برای گرمایش سالن های صنعتی می باشد که با استفاده از کوره ذخیره کرما و مشعل و فن تشکیل شده است . دستگاه کوره هوای گرم گرمای بسیار مناسبی برای محیط های صنعتی و گارگاهی ایجاد میکند.

این دستگاه ها از نظر سوخت به دو دستگاه گازی و گازوئیلی تفسیم می شود.

__________________________
 
این نوع از هیتر که متشکل از  کوره (جنس استیل و فولاد ) و فن دمنده  تابلو برق مشعل ایران رادیاتور می باشد .

__________________________

 

با ایجاد گرمای تولید شده توسط مشعل و دمیده شدن آن به کوره ، گرمای مورد نظر به خوبی آماده پرتاب به خروجی می شود. فن های تعبیه شده با دمیدن با قدرت تمام به درون کوره گرمای ذخیره شده در کوره را به سمت خروجی هدایت می کنند. لزوم وجود کوره ذخیره گرما و ایجاد گرمای یکنواخت و غیر قابل سوختن می باشد. تفاوت اصلی هیتر های کابینتی با دیگر انواع هیتر های مزیت گرمای بالا و یکنواخت و طول عمر بالای آن می باشد. 

 

تولیدی تی تاک تولید کننده  هیتر کابینتی مخصوص گلخانه و مرغداری و سوله و محیط های صنعتی 

 

برای مشاوره و خرید همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۹ می توانید با مهندس حسن پور-مدیر بخش فروش تماس بگیرید

 

 

مهندس حسن پور

0919-976-2163

0919-744-3453

0912-057-8916

 


از مزایای هیتر های کابینتی تی تاک ، می توان به موارد طی اشاره کرد:

 

🔸بدنه دو جداره که از سوختن لباس و دست در زمان برخورد جلوگیری می کند.
 
🔹راندمان ۹۵ درصد و خروج کمترین میزان گرما از دودکش 
 
🔸چارچوب پروفیل و قاب بندی محکم و وزن سبک دستگاه
 
🔹قابلیت خروجی فن بالا زن و پایین زن 
 
🔸مجهز به ترموستات 
 

اجزا تشکیل دهنده هیتر :

💠مشعل 💠بدنه  💠 کوره 💠فن 💠تابلو برق


 

موارد محیطی قابل استفاده: 

 

✔فروشگاه های بزرگ 
✔مساجد
✔گلخانه ها
✔مرغداری ها
✔قالیشویی ها
✔گرمخانه ها
✔خشک کن های صنعتی

____________

 

🔹 مشعل ایران رادیاتور

🔸  ترموستات دار 

🔹 تابلو برق کامل

🔸 کوره استیل و فولاد به درخواست مشتری

هیتر کابینتی 140 هزار

140 هزار – گازی گازوئیلی – تک فن

سیستم

70 الی 140 متر مربع

ظرفیت گرمایشی

140 هزار کالری در ساعت

گرمایش

3تا 5 راند اول ، ایران رادیاتور ، گازی – گازوئیلی  JGN80/1 

مشخصات مشعل

گاز 15 متر مکعب در ساعت – گازوئیل 16 لیتر در ساعت

مصرف سوخت

110*110*50

ابعاد دستگاه

موتوژن موتور سنگین -  70*70

مشخصات فن

هیتر کابینتی 220 هزار تک فن

220 هزار – گازی گازوئیلی – تک فن

سیستم

100 الی 250 متر مربع

ظرفیت گرمایشی

220 هزار کالری در ساعت

گرمایش

3تا 5 راند دوم ، ایران رادیاتور ، گازی – گازوئیلی  JGN80/2 

مشخصات مشعل

گاز 23 متر مکعب در ساعت – گازوئیل 25 لیتر در ساعت

مصرف سوخت

140*120*60

ابعاد دستگاه

موتوژن موتور سنگین -  70*70

مشخصات فن

هیتر کابینتی 220 هزار دو فن

220 هزار – گازی گازوئیلی – دو فن

سیستم

100 الی 300 متر مربع

ظرفیت گرمایشی

220 هزار کالری در ساعت

گرمایش

3تا 5 راند دوم ، ایران رادیاتور ، گازی – گازوئیلی  JGN80/2 

مشخصات مشعل

گاز 23 متر مکعب در ساعت – گازوئیل 25 لیتر در ساعت

مصرف سوخت

140*120*50

ابعاد دستگاه

موتوژن موتور سنگین -  70*70

مشخصات فن

هیتر کابینتی 250 هزار دو فن

250 هزار – گازی گازوئیلی – دو فن

سیستم

250 الی 1200 متر مربع

ظرفیت گرمایشی

250 هزار کالری در ساعت

گرمایش

ایران رادیاتور ، گازی – گازوئیلی 

مشخصات مشعل

گاز 28 متر مکعب در ساعت – گازوئیل 30 لیتر در ساعت

مصرف سوخت

180*180*70

ابعاد دستگاه

موتوژن موتورسنگین -  70*70

مشخصات فن

هیتر کابینتی 320 هزار دو فن

320 هزار – گازی گازوئیلی – دو فن

سیستم

700 الی 2000 متر مربع

ظرفیت گرمایشی

320 هزار کالری در ساعت

گرمایش

ایران رادیاتور ، گازی – گازوئیلی 

مشخصات مشعل

گاز 35 متر مکعب در ساعت – گازوئیل 35 لیتر در ساعت

مصرف سوخت

220*220*80

ابعاد دستگاه

موتوژن موتور سنگین -  70*70

مشخصات فن


محصولات دیگر :
 

 

 

کلمات کلیدی :

هیتر کابینتی ،قیمت هیتر کابینتی مرغداری ، قیمت کوره هوای گرم ، هیتر صنعتی  ،هیتر برقی صنعتی ، هیتر آزمایشگاهی  ،کوره هوای گرم گلخانه ، دمنده هوای گرم صنعتی  ،هیتر چیست ، کوره هوای گرم گلخانه ،کوره هوای گرم گلخانه ای  ،کوره هوای گرم چیست  ،کوره هوای گرم صنعتی  ،دمنده هوای گرم صنعتی  ،کوره هوای گرم کانالی  ،خرید کوره هوای گرم  ،کوره هوای داغ صنعتی  ،هیتر صنعتی،هیتر 320 هزار گلخانه ، هیتر کابینتی ، هیتر گلخانه ، هیتر مرغداری، کوره هوای گرم گلخانه ای،کوره هوای گرم چیست،هیتر مرغداری ، هیتر قالیشویی ، بخاری مرغداری ، بخاری گلخانه ، بخاری قالیشویی،هیتر گلخانه،قیمت هیتر گلخانه ای آرارات ، هیتر گلخانه دست دوم  ،بهترین هیتر برای گلخانه ،مشعل هیتر گلخانه  ،قیمت انواع بخاری گلخانه ای ، بخاری برقی گلخانه ای،خرید هیتر گلخانه ای،قیمت بخاری گلخانه ای کوچک

 

هیتر کابینتی ، قیمت هیتر کابینتی ، هیتر کابینتی الوند ، هیتر الکترونیک ، هیتر صنعتی ، هیتر خواننده ، هیتر برقی صنعتی ، گروه هیتر ، هیتر آزمایشگاه ، 

هیتر کابینتی مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، قیمت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر برقی مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، هیتر گازوئیلی مرغداری ، جت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر موشکی مرغداری

هیتر گلخانه ، هیتر گلخانه دست دوم ، هیتر گلخانه ای کوچک ، قیمت هیتر گلخانه ای آرارات ، بهترین هیتر برای گلخانه ، هیتر برقی گلخانه  ، قیمت سیستم گرمایشی گلخانه ، جت هیتر گلخانه ای

کوره هوای گرم ، کوره هوای گرم گلخانه ، کوره هوای گرم گازوئیلی ، کوره هوای گرم چیست ، هیتر و کوره هوای گرم ، قیمت کوره هوای گرم گلخانه ، دمنده هوای گرم صنعتی ، کوره هوای گرم گازی ، کوره هوای داغ صنعتی

هیتر کابینتی ، هیتر گلخانه ، هیتر مرغداری، کوره هوای گرم گلخانه ای،کوره هوای گرم چیست،هیتر مرغداری ، هیتر قالیشویی ، بخاری مرغداری ، بخاری گلخانه ، بخاری قالیشویی

 

 

هیتر کابینتی ، قیمت هیتر کابینتی ، هیتر کابینتی الوند ، هیتر صنعتی ، هیتر الکترونیک ،  هیتر برقی صنعتی ، کوره هوای گرم ، کوره هوای گرم گازوئیلی ، کوره هوای گرم چیست ، کوره هوای گرم بدون کانال ، هیتر و کوره هوای گرم ، قیمت کوره هوای گرم گلخانه ، دمنده هوای گرم صنعتی ، کوره هوای داغ صنعتی ، کوره هوای گرم کانالی

  • ۲۴

 

هیتر گازی فن دار ، هیتر شعله ای گازی ، هیتر گلخانه ، هیتر مرغداری ، جت هیتر گلخانه ، هیتر کابینتی ، کوره هوای گرم ، هیتر کارگاهی ، هیتر موشکی ، هیتر گازی فن دارجت هیتر گلخانه ، بهترین هیتر برای گلخانه ، قیمت هیتر گلخانه ، قیمت جت هیتر گلخانه ، قیمت جت هیتر برقی گلخانه ، قیمت جت هیتر گازوئیلی ، قیمت بخاری گلخانه ای کوچک ، قیمت هیتر گلخانه ای آرارات ، مشخصات فنی هیتر گلخانهگروه تولیدی تی تاک – تولید کننده انواع هیتر صنعتی فن دار


جت هیتر ( هیتر موشگی گازی – هیتر موشکی گازوئیلی – هیتر موشکی دو گانه – هیتر موشکی برقی تک فاز و سه فاز)

هیتر موشکی دستگاهی است شامل تجهیزات ایجاد گرما(مشعل – المنت) ، فن کم صدا ، تابلو برق و بدنه دستگاه می باشد.

ای دستگاه با ایجاد گرمایش توسط آلات ایجاد گرما و پرتاب آن به کمک فن قوی دستگاه گرمایشی فوق العاده برای محیطهای صنعتی مثل گلخانه و مرغداری ایجاد میکند.

 

هیتر کابینتی : هیتر های کابینتی که به کوره هوای گرم نیز مشهور می باشند شامل فن ، مشعل ، کوره و بدنه می باشند. این دستگاه با ایجاد گرمایش توسط مشعل و ذخیره گرمایش تولیدی در کوره و هدایت ان توسط فن های دستگاه به خروجی های تعبیه شده در بالا یا پایین دستگاه گرمایی فوق العاده را به محیط های مورد نیاز میفرستد

هیتر شعله ای فن دار : این دستگاه شامل شعله ایجاد گرما ، فن کاملا بی صدا ، تابلو برق و ترموستات دیجیتال می باشد که برای محیط های کارگاهی و اداری بسیا مناسب بوده و گرمایشی بسیار ملایم را ایجاد میکند

هیتر گازی فن دار ، هیتر گازی فن دار خانگی بدون دودکش ، هیتر گازی فن دار آذر تهویه ، قیمت بخاری گازی فن دار مشهد ظهور ، هیتر گازی فن دار انرژی مدل gh0825 ، بخاری گازی فن دار دست دوم، بخاری فن دار ،  بخاری گازی فن دار ژاپنی، مینی هیتر گازیهیتر گازی فن دار ، هیتر شعله ای گازی ، هیتر گلخانه ، هیتر مرغداری ، جت هیتر گلخانه ، هیتر کابینتی ، کوره هوای گرم ، هیتر کارگاهی ، هیتر موشکی ، هیتر گازی فن دار

 


 هیتر گلخانه ، هیتر گلخانه دست دوم ، هیتر گلخانه ای کوچک ، قیمت هیتر گلخانه ای آرارات ، بهترین هیتر برای گلخانه ، هیتر برقی گلخانه ، هیتر حرارتی گلخانه ، قیمت سیستم گرمایشی گلخانه ، جت هیتر گلخانه ای
هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، قیمت جت هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری دست دوم ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، هیتر کابینتی مرغداری ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، قیمت هیتر برقی مرغداری
هیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز 3کیلو وات البرز ، جت هیتر برقی 5 کیلو وات تک فاز ، هیتر برقی صنعتی تک فاز ، جت هیتر برقی 3 کیلو وات تک فاز ، هیتر برقی فن دار ، جت هیتر برقی خانگی ، هیتر برقی فن دار تک فاز
هیتر سه فاز ، قیمت جت هیتر برقی سه فاز ،  هیتر برقی صنعتی ، انواع هیتر برقی صنعتی ، هیتر برقی صنعتی تک فاز ، هیتر برقی فن دار 150 انرژی ، هیتر برقی انرژی ، هیتر eh0150 ، هیتر گازی برقیجت هیتر گلخانه ، بهترین هیتر برای گلخانه ، قیمت هیتر گلخانه ، قیمت جت هیتر گلخانه ، قیمت جت هیتر برقی گلخانه ، قیمت جت هیتر گازوئیلی ، قیمت بخاری گلخانه ای کوچک ، قیمت هیتر گلخانه ای آرارات ، مشخصات فنی هیتر گلخانه                                             مهندس حسن پور

                                          09197443453

                                          09197443423

                                          09120578916

  • ۱۹۷
راهنمای انتخاب بهترین هیتر مناسب برای مرغداری ، بهترین هیتر برای مرغداری ، راهنمای انتخاب هیتر مرغداری ، راهنمای انتخاب و خرید جت هیتر مناسب برای مرغداری ،

راهنمای انتخاب بهترین هیتر مناسب برای مرغداری ، بهترین هیتر برای مرغداری ، راهنمای انتخاب هیتر مرغداری ، راهنمای انتخاب و خرید جت هیتر مناسب برای مرغداری 


تلفن تماس - مهندس حسن پور :


                                                             09120578916

                                                             09197443423

                                                             09197443453

مرغداری ، مرغداری گوشتی ، مرغداری چیست ، مرغداری صنعتی ، مرغداری سنتی ، مرغداری خانگی ، سود مرغداری،  آموزش مرغداری ، وام مرغداری
                                            
      برای اطلاعات بیشتر به عکس زیر کلیک کنید.


راهنمای انتخاب بهترین هیتر مناسب برای مرغداری ، هیتر مرغداری ، بخاری مرغداریگرمایش مرغداری های گوشتی اعم از مرغداری های سنتی و مرغداری های صنعتی، یکی از چالش های محیط مرغداری می باشد. ایجاد گرمایشی که در سرتاسر محیط مرغداری و پرورش جوجه یک نواخت باشد کاری است که از سیستم گرمایش مرغداری انتظار میرود. لذا لزوم وجود هیتر فن دار بسیار واجب بوده که در محیط پرورش جوجه بتواند هم گرمایش را ایجاد کند هم سیرکوله هوا را انجام داده تا در سراسر محیط پرندگان دمای یکنواختی را احساس کنند.انواع هیتر مرغداری :

انواع هیتر های فن دار که برای گرمایش محیط پرورش جوجه تولید می شوند : جت هیتر ( گازی - گازوئیلی - دو گانه سوز - برقی ) - هیتر کابینتی ( گازی - گازوئیلی - دو گانه سوز ) راهنمای خرید هیتر برای مرغداری :


نکته اولی که باید در خرید هیتر برای مرغداری مد نظر داشت تعداد فن و ابعاد فن خروجی موجود در محیط مرغداری می باشد. 

نکته دومی که باید مد نظر داشت حجم مرغداری در وابع متر مکعب فضای مرغداری می باشد 

نکته سومی که باید نظر داشت سوخت موجود برای راه اندازی هیتر می باشد(گاز - گازوئیل - برق)

بسته به معیارهای ذکر شده هیتری که انتخاب می شود.


برای فضای 100 الی 500 متر مکعب هیتر های مناسب : جت هیتر برقی سه فاز - هیتر 50 هزار(گازی - گازوئیلی ) - هیتر کابنتی 220 هزار ( گازی - گازوئیلی)


برای فضای 500 الی 2000 متر مکعب هیتر های مناسب : جت هیتر 50 هزار(گازی - گازوئیلی ) - هیتر کابینتی 250 هزار ( گازی - گازوئیلی )


برای فضای 2000 الی 4000 متر مکعبی هیتر های مناسب : جت هیتر 100 هزار (گازی - گازوئیلی - دوگانه سوز ) - جت هیتر 125 هزار - هیتر کابنتی 250 هزار 


برای فضای های بزرگتر از 4000 متر مکعب : هیتر کابینتی 320 هزار (گازی - گازوئیلی )


قابل ذکر است که در صورت وجود جوجه های یک روزه در سالن مرغداری ، حتما باید سیستم های دودکش دار موارد مناسب گازی و گازوئیلی مورد استفاده قرار گیرد.
جت هیتر برقی سه فاز


جت هیتر برقی سه فاز 15 کیلو وات


جت هیتر گلخانه
جت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر مرغداری ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، جت هیتر آلفا ، جت هیتر اسکندری ، جت هیتر دوگانه سوز ، جت هیتر برقی ، جت هیتر برقی خانگی ، قیمت جت هیتر گازی مرغداری


هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، ساخت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، هیتر برقی مرغداری ، هیتر مرغداری دست دوم ، قیمت جت هیتر ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری


هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، جت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، هیتر مرغداری دست دوم ، هیتر کابینتی مرغداری ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، قیمت جت هیتر مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، راهنمای انتخاب بهترین هیتر مناسب برای مرغداری ، بهترین هیتر برای مرغداری ، راهنمای انتخاب هیتر مرغداری ، راهنمای انتخاب و خرید جت هیتر مناسب برای مرغداری ، هیتر کابینتی مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، قیمت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، قیمت هیتر برقی مرغداری ، هیتر گازوئیلی مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، قیمت سیستم گرمایشی مرغداری ، قیمت بخاری مرغداری ، جت هیتر مرغداری ، قیمت هیتر مرغداری ، جت هیتر دوگانه سوز ، قیمت جت هیتر گازی مرغداری ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، جت هیتر تی تاک ، جت هیتر گازوئیلی کوچک

  • ۲۲
جت هیتر برقی سه فاز ، قیمت جت هیتر برقی تک فاز ، جت هیتر برقی 3 کیلو وات تک فاز ، هیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز 3کیلو ، جت هیتر برقی 5 کیلو وات تک فاز

 هیتر گازی فن دار ، هیتر شعله ای گازی ، هیتر گلخانه ، هیتر مرغداری ، جت هیتر گلخانه ، هیتر کابینتی ، کوره هوای گرم ، هیتر کارگاهی ، هیتر موشکی ، هیتر گازی فن دارجت هیتر برقی سه فاز ، قیمت جت هیتر برقی تک فاز ، جت هیتر برقی 3 کیلو وات تک فاز ، جت هیتر برقی کوچک ، جت هیتر برقی انرژی ، انواع هیتر برقی صنعتی ، جت هیتر برقی دست دوم ، جت هیتر برقی 50000 ، هیتر برقی صنعتی تک فاز


هیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز 3کیلو وات البرز ، جت هیتر برقی 5 کیلو وات تک فاز  ، هیتر برقی صنعتی تک فاز ، جت هیتر برقی 3 کیلو وات تک فاز  ، هیتر برقی فن دار ،  جت هیتر برقی خانگی ، هیتر برقی اسکندریگروه تولیدی تی تاک – تولید کننده انواع هیتر صنعتی فن دار


جت هیتر ( هیتر موشگی گازی – هیتر موشکی گازوئیلی – هیتر موشکی دو گانه – هیتر موشکی برقی تک فاز و سه فاز)

هیتر موشکی دستگاهی است شامل تجهیزات ایجاد گرما(مشعل – المنت) ، فن کم صدا ، تابلو برق و بدنه دستگاه می باشد.

ای دستگاه با ایجاد گرمایش توسط آلات ایجاد گرما و پرتاب آن به کمک فن قوی دستگاه گرمایشی فوق العاده برای محیطهای صنعتی مثل گلخانه و مرغداری ایجاد میکند.

 

هیتر کابینتی : هیتر های کابینتی که به کوره هوای گرم نیز مشهور می باشند شامل فن ، مشعل ، کوره و بدنه می باشند. این دستگاه با ایجاد گرمایش توسط مشعل و ذخیره گرمایش تولیدی در کوره و هدایت ان توسط فن های دستگاه به خروجی های تعبیه شده در بالا یا پایین دستگاه گرمایی فوق العاده را به محیط های مورد نیاز میفرستد

هیتر شعله ای فن دار : این دستگاه شامل شعله ایجاد گرما ، فن کاملا بی صدا ، تابلو برق و ترموستات دیجیتال می باشد که برای محیط های کارگاهی و اداری بسیا مناسب بوده و گرمایشی بسیار ملایم را ایجاد میکند

هیتر گازی فن دار ، هیتر گازی فن دار خانگی بدون دودکش ، هیتر گازی فن دار آذر تهویه ، قیمت بخاری گازی فن دار مشهد ظهور ، هیتر گازی فن دار انرژی مدل gh0825 ، بخاری گازی فن دار دست دوم، بخاری فن دار ،  بخاری گازی فن دار ژاپنی، مینی هیتر گازیهیتر گازی فن دار ، هیتر شعله ای گازی ، هیتر گلخانه ، هیتر مرغداری ، جت هیتر گلخانه ، هیتر کابینتی ، کوره هوای گرم ، هیتر کارگاهی ، هیتر موشکی ، هیتر گازی فن دار

 


 هیتر گلخانه ، هیتر گلخانه دست دوم ، هیتر گلخانه ای کوچک ، قیمت هیتر گلخانه ای آرارات ، بهترین هیتر برای گلخانه ، هیتر برقی گلخانه ، هیتر حرارتی گلخانه ، قیمت سیستم گرمایشی گلخانه ، جت هیتر گلخانه ای
هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، قیمت جت هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری دست دوم ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، هیتر کابینتی مرغداری ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، قیمت هیتر برقی مرغداری
هیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز 3کیلو وات البرز ، جت هیتر برقی 5 کیلو وات تک فاز ، هیتر برقی صنعتی تک فاز ، جت هیتر برقی 3 کیلو وات تک فاز ، هیتر برقی فن دار ، جت هیتر برقی خانگی ، هیتر برقی فن دار تک فاز
هیتر سه فاز ، قیمت جت هیتر برقی سه فاز ،  هیتر برقی صنعتی ، انواع هیتر برقی صنعتی ، هیتر برقی صنعتی تک فاز ، هیتر برقی فن دار 150 انرژی ، هیتر برقی انرژی ، هیتر eh0150 ، هیتر گازی برقی


مهندس حسن پور

09197443453

09197443423

09120578916

جت هیتر برقی سه فاز ، قیمت جت هیتر برقی تک فاز ، جت هیتر برقی 3 کیلو وات تک فاز ، انواع هیتر برقی صنعتی ،جت هیتر برقی 50000 ، هیتر برقی صنعتی تک فاز ، جت هیتر برقی تک فاز ، جت هیتر برقی تک فاز

  • ۲۴
هیتر گازی فن دار ، هیتر شعله ای گازی ، هیتر گلخانه ، هیتر مرغداری ، جت هیتر گلخانه ، هیتر کابینتی ، کوره هوای گرم ، هیتر کارگاهی ، هیتر موشکی ، هیتر گازی فن دار

 

هیتر گازی فن دار ، هیتر شعله ای گازی ، هیتر گلخانه ، هیتر مرغداری ، جت هیتر گلخانه ، هیتر کابینتی ، کوره هوای گرم ، هیتر کارگاهی ، هیتر موشکی ، هیتر گازی فن دارهیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز 3کیلو وات البرز ، جت هیتر برقی 5 کیلو وات تک فاز  ، هیتر برقی صنعتی تک فاز ، جت هیتر برقی 3 کیلو وات تک فاز  ، هیتر برقی فن دار ،  جت هیتر برقی خانگی ، هیتر برقی اسکندریگروه تولیدی تی تاک – تولید کننده انواع هیتر صنعتی فن دار


جت هیتر ( هیتر موشگی گازی – هیتر موشکی گازوئیلی – هیتر موشکی دو گانه – هیتر موشکی برقی تک فاز و سه فاز)

هیتر موشکی دستگاهی است شامل تجهیزات ایجاد گرما(مشعل – المنت) ، فن کم صدا ، تابلو برق و بدنه دستگاه می باشد.

ای دستگاه با ایجاد گرمایش توسط آلات ایجاد گرما و پرتاب آن به کمک فن قوی دستگاه گرمایشی فوق العاده برای محیطهای صنعتی مثل گلخانه و مرغداری ایجاد میکند.

 

هیتر کابینتی : هیتر های کابینتی که به کوره هوای گرم نیز مشهور می باشند شامل فن ، مشعل ، کوره و بدنه می باشند. این دستگاه با ایجاد گرمایش توسط مشعل و ذخیره گرمایش تولیدی در کوره و هدایت ان توسط فن های دستگاه به خروجی های تعبیه شده در بالا یا پایین دستگاه گرمایی فوق العاده را به محیط های مورد نیاز میفرستد

هیتر شعله ای فن دار : این دستگاه شامل شعله ایجاد گرما ، فن کاملا بی صدا ، تابلو برق و ترموستات دیجیتال می باشد که برای محیط های کارگاهی و اداری بسیا مناسب بوده و گرمایشی بسیار ملایم را ایجاد میکند

هیتر گازی فن دار ، هیتر گازی فن دار خانگی بدون دودکش ، هیتر گازی فن دار آذر تهویه ، قیمت بخاری گازی فن دار مشهد ظهور ، هیتر گازی فن دار انرژی مدل gh0825 ، بخاری گازی فن دار دست دوم، بخاری فن دار ،  بخاری گازی فن دار ژاپنی، مینی هیتر گازیهیتر گازی فن دار ، هیتر شعله ای گازی ، هیتر گلخانه ، هیتر مرغداری ، جت هیتر گلخانه ، هیتر کابینتی ، کوره هوای گرم ، هیتر کارگاهی ، هیتر موشکی ، هیتر گازی فن دار

 


 هیتر گلخانه ، هیتر گلخانه دست دوم ، هیتر گلخانه ای کوچک ، قیمت هیتر گلخانه ای آرارات ، بهترین هیتر برای گلخانه ، هیتر برقی گلخانه ، هیتر حرارتی گلخانه ، قیمت سیستم گرمایشی گلخانه ، جت هیتر گلخانه ای
هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، قیمت جت هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری دست دوم ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، هیتر کابینتی مرغداری ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، قیمت هیتر برقی مرغداری
هیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز 3کیلو وات البرز ، جت هیتر برقی 5 کیلو وات تک فاز ، هیتر برقی صنعتی تک فاز ، جت هیتر برقی 3 کیلو وات تک فاز ، هیتر برقی فن دار ، جت هیتر برقی خانگی ، هیتر برقی فن دار تک فاز
هیتر سه فاز ، قیمت جت هیتر برقی سه فاز ،  هیتر برقی صنعتی ، انواع هیتر برقی صنعتی ، هیتر برقی صنعتی تک فاز ، هیتر برقی فن دار 150 انرژی ، هیتر برقی انرژی ، هیتر eh0150 ، هیتر گازی برقی


مهندس حسن پور
۰۹۱۲۰۵۷۸۹۱۶
۰۹۱۹۷۴۴۳۴۵۳
۰۹۱۹۷۴۴۳۴۲۳

  • ۲۷

 

هیتر گازی فن دار ، هیتر شعله ای گازی ، هیتر گلخانه ، هیتر مرغداری ، جت هیتر گلخانه ، هیتر کابینتی ، کوره هوای گرم ، هیتر کارگاهی ، هیتر موشکی ، هیتر گازی فن دارهیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز 3کیلو وات البرز ، جت هیتر برقی 5 کیلو وات تک فاز  ، هیتر برقی صنعتی تک فاز ، جت هیتر برقی 3 کیلو وات تک فاز  ، هیتر برقی فن دار ،  جت هیتر برقی خانگی ، هیتر برقی اسکندریگروه تولیدی تی تاک – تولید کننده انواع هیتر صنعتی فن دار


جت هیتر ( هیتر موشگی گازی – هیتر موشکی گازوئیلی – هیتر موشکی دو گانه – هیتر موشکی برقی تک فاز و سه فاز)

هیتر موشکی دستگاهی است شامل تجهیزات ایجاد گرما(مشعل – المنت) ، فن کم صدا ، تابلو برق و بدنه دستگاه می باشد.

ای دستگاه با ایجاد گرمایش توسط آلات ایجاد گرما و پرتاب آن به کمک فن قوی دستگاه گرمایشی فوق العاده برای محیطهای صنعتی مثل گلخانه و مرغداری ایجاد میکند.

 

هیتر کابینتی : هیتر های کابینتی که به کوره هوای گرم نیز مشهور می باشند شامل فن ، مشعل ، کوره و بدنه می باشند. این دستگاه با ایجاد گرمایش توسط مشعل و ذخیره گرمایش تولیدی در کوره و هدایت ان توسط فن های دستگاه به خروجی های تعبیه شده در بالا یا پایین دستگاه گرمایی فوق العاده را به محیط های مورد نیاز میفرستد

هیتر شعله ای فن دار : این دستگاه شامل شعله ایجاد گرما ، فن کاملا بی صدا ، تابلو برق و ترموستات دیجیتال می باشد که برای محیط های کارگاهی و اداری بسیا مناسب بوده و گرمایشی بسیار ملایم را ایجاد میکند

هیتر گازی فن دار ، هیتر گازی فن دار خانگی بدون دودکش ، هیتر گازی فن دار آذر تهویه ، قیمت بخاری گازی فن دار مشهد ظهور ، هیتر گازی فن دار انرژی مدل gh0825 ، بخاری گازی فن دار دست دوم، بخاری فن دار ،  بخاری گازی فن دار ژاپنی، مینی هیتر گازیهیتر گازی فن دار ، هیتر شعله ای گازی ، هیتر گلخانه ، هیتر مرغداری ، جت هیتر گلخانه ، هیتر کابینتی ، کوره هوای گرم ، هیتر کارگاهی ، هیتر موشکی ، هیتر گازی فن دار

 


 هیتر گلخانه ، هیتر گلخانه دست دوم ، هیتر گلخانه ای کوچک ، قیمت هیتر گلخانه ای آرارات ، بهترین هیتر برای گلخانه ، هیتر برقی گلخانه ، هیتر حرارتی گلخانه ، قیمت سیستم گرمایشی گلخانه ، جت هیتر گلخانه ای
هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، قیمت جت هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری دست دوم ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، هیتر کابینتی مرغداری ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، قیمت هیتر برقی مرغداری
هیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز 3کیلو وات البرز ، جت هیتر برقی 5 کیلو وات تک فاز ، هیتر برقی صنعتی تک فاز ، جت هیتر برقی 3 کیلو وات تک فاز ، هیتر برقی فن دار ، جت هیتر برقی خانگی ، هیتر برقی فن دار تک فاز
هیتر سه فاز ، قیمت جت هیتر برقی سه فاز ،  هیتر برقی صنعتی ، انواع هیتر برقی صنعتی ، هیتر برقی صنعتی تک فاز ، هیتر برقی فن دار 150 انرژی ، هیتر برقی انرژی ، هیتر eh0150 ، هیتر گازی برقی


مهندس حسن پور
۰۹۱۲۰۵۷۸۹۱۶
۰۹۱۹۷۴۴۳۴۵۳
۰۹۱۹۷۴۴۳۴۲۳

  • ۱۶

 

هیتر گازی فن دار ، هیتر شعله ای گازی ، هیتر گلخانه ، هیتر مرغداری ، جت هیتر گلخانه ، هیتر کابینتی ، کوره هوای گرم ، هیتر کارگاهی ، هیتر موشکی ، هیتر گازی فن دارهیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز 3کیلو وات البرز ، جت هیتر برقی 5 کیلو وات تک فاز  ، هیتر برقی صنعتی تک فاز ، جت هیتر برقی 3 کیلو وات تک فاز  ، هیتر برقی فن دار ،  جت هیتر برقی خانگی ، هیتر برقی اسکندریگروه تولیدی تی تاک – تولید کننده انواع هیتر صنعتی فن دار


جت هیتر ( هیتر موشگی گازی – هیتر موشکی گازوئیلی – هیتر موشکی دو گانه – هیتر موشکی برقی تک فاز و سه فاز)

هیتر موشکی دستگاهی است شامل تجهیزات ایجاد گرما(مشعل – المنت) ، فن کم صدا ، تابلو برق و بدنه دستگاه می باشد.

ای دستگاه با ایجاد گرمایش توسط آلات ایجاد گرما و پرتاب آن به کمک فن قوی دستگاه گرمایشی فوق العاده برای محیطهای صنعتی مثل گلخانه و مرغداری ایجاد میکند.

 

هیتر کابینتی : هیتر های کابینتی که به کوره هوای گرم نیز مشهور می باشند شامل فن ، مشعل ، کوره و بدنه می باشند. این دستگاه با ایجاد گرمایش توسط مشعل و ذخیره گرمایش تولیدی در کوره و هدایت ان توسط فن های دستگاه به خروجی های تعبیه شده در بالا یا پایین دستگاه گرمایی فوق العاده را به محیط های مورد نیاز میفرستد

هیتر شعله ای فن دار : این دستگاه شامل شعله ایجاد گرما ، فن کاملا بی صدا ، تابلو برق و ترموستات دیجیتال می باشد که برای محیط های کارگاهی و اداری بسیا مناسب بوده و گرمایشی بسیار ملایم را ایجاد میکند

هیتر گازی فن دار ، هیتر گازی فن دار خانگی بدون دودکش ، هیتر گازی فن دار آذر تهویه ، قیمت بخاری گازی فن دار مشهد ظهور ، هیتر گازی فن دار انرژی مدل gh0825 ، بخاری گازی فن دار دست دوم، بخاری فن دار ،  بخاری گازی فن دار ژاپنی، مینی هیتر گازیهیتر گازی فن دار ، هیتر شعله ای گازی ، هیتر گلخانه ، هیتر مرغداری ، جت هیتر گلخانه ، هیتر کابینتی ، کوره هوای گرم ، هیتر کارگاهی ، هیتر موشکی ، هیتر گازی فن دار

 


 هیتر گلخانه ، هیتر گلخانه دست دوم ، هیتر گلخانه ای کوچک ، قیمت هیتر گلخانه ای آرارات ، بهترین هیتر برای گلخانه ، هیتر برقی گلخانه ، هیتر حرارتی گلخانه ، قیمت سیستم گرمایشی گلخانه ، جت هیتر گلخانه ای
هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری کوچک ، قیمت جت هیتر مرغداری ، هیتر مرغداری دست دوم ، قیمت هیتر کوچک مرغداری ، هیتر کابینتی مرغداری ، مصرف گاز جت هیتر مرغداری ، قیمت جت هیتر برقی مرغداری ، قیمت هیتر برقی مرغداری
هیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز ، جت هیتر تک فاز 3کیلو وات البرز ، جت هیتر برقی 5 کیلو وات تک فاز ، هیتر برقی صنعتی تک فاز ، جت هیتر برقی 3 کیلو وات تک فاز ، هیتر برقی فن دار ، جت هیتر برقی خانگی ، هیتر برقی فن دار تک فاز
هیتر سه فاز ، قیمت جت هیتر برقی سه فاز ،  هیتر برقی صنعتی ، انواع هیتر برقی صنعتی ، هیتر برقی صنعتی تک فاز ، هیتر برقی فن دار 150 انرژی ، هیتر برقی انرژی ، هیتر eh0150 ، هیتر گازی برقی


مهندس حسن پور
۰۹۱۲۰۵۷۸۹۱۶
۰۹۱۹۷۴۴۳۴۵۳
۰۹۱۹۷۴۴۳۴۲۳

تماس با مجموعه تی تاک آیکون واتساپ آیکون اینستا